ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vitajte v spoločnosti vipisi s.r.o.!

Spoločnosť vipisi s.r.o.  si cení vaše súkromie. Toto oznámenie opisuje , aké informácie zhromažďujeme , ako ich uchováme a v prípade potreby aj tých , s ktorými ich zdieľame.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s postupmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov .  Vaše používanie webovej stránky tiež podlieha našim zmluvným podmienkam.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Vaše ďalšie používanie webovej stránky po vykonaní zmien sa považuje za prijatie týchto zmien, preto pravidelne kontrolujte aktualizácie pravidiel. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vyvinuté a udržiavané v súlade so všetkými platnými federálnymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi a konkrétne so zákonom o ochrane údajov z roku 2018 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – európske nariadenie) a zákonmi platnými na území Slovenskej republiky.

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Personálne údaje používateľov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú prostredníctvom:

www.vipisi.sk

 

SPOLOČNOSŤ vipisi s.r.o.

Adresa : Medená 111/33

                  Bratislava

                  811 02

IČO : 54693250

Email: gdpr@vipisi.sk

 

(Ďalej len “poskytovateľ/obchodník “).

 

 1. DRUHY ZHROMAŽDENÝCH INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré sa dozvieme od zákazníkov, pomáhajú personalizovať a neustále zlepšovať vaše skúsenosti na našich webových stránkach . Tu sú typy informácií, ktoré zhromažďujeme:

Informácie, ktoré nám poskytnete. Informácie poskytujete pri vyhľadávaní, čítaní a prezeraní obsahu, nákupných kurzov, prihlásení sa na odber nášho newslettera, používaní webovej stránky a /alebo pri komunikácii s nami prostredníctvom našich kontaktných informácií alebo prostredníctvom našich kontaktných formulárov. V dôsledku týchto akcií nám môžete poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko a dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (vrátane WhatsApp)
 • Adresa
 • Mesto/štát / Zip
 • Informácie o platbe
 • IP adresa
 • Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa vás, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom našej platformy.

 

Spoločnosť vipisi s.r.o. nebude zaznamenávať zhromažďovanie akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií o vás , pokiaľ ich neposkytnete .

Formulár o informovanom súhlase o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v sekcii ,, Súhlas so spracovaním údajov´´.

Platobné údaje : Platobné údaje: Informácie o vašej kreditnej / debetnej karte alebo platobné údaje budú spracované službou Paypal  a taktiež poskytovateľom vašej kreditnej/debetnej karty cez systém Besteron ( platobné platformy dostupné na webovej stránke), ktoré budú zaobchádzať a chrániť vaše údaje s úplnou bezpečnosťou a s výlučným účelom spracovania nákupu . Spoločnosť si vyhradzuje právo zazmluvniť akúkoľvek platobnú platformu dostupnú na trhu , ktorá spracováva vaše údaje výlučne na účely spracovania nákupu služieb spoločnosti.

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal tu:

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov platobnej platformy Besteron tu:

Online platby, POS terminály pod jednou strechou | Besteron

Spôsob úhrady za poskytované služby je možný aj v hotovosti a to osobne do rúk osobe poverenej na spracovanie danej platby.

Automatické informácie .  Rovnako ako mnoho iných webových stránok, aj my používame “cookies”. Získavame určité typy anonymných informácií, ktoré sú osobne identifikovateľné, keď váš webový prehliadač pristupuje k spoločnosti xxx_ alebo obsah tretích strán, ktorý nám spoločnosť alebo v jej mene na  iných webových stránkach. Niektoré informácie, ktoré zhromažďujeme a analyzujeme, zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP); informácie o počítači a pripojení , ako je typ prehliadača, verzia a rýchlosť pripojenia _ história nákupov _ a obsah, ktorý ste hľadali , prezerali a prípadne zakúpili .

Viac informácií nájdete na osobitnom odkaze v časti ,, Cookies´´.

 

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Údaje o zákazníkoch sa budú uchovávať po dobu potrebnú na poskytnutie webovej stránky čo je v tomto prípade 10 rokov. Vlastník môže mať možnosť uchovávať údaje o po dlhšiu dobu vždy , keď používateľ udelil súhlas so spracovaním. Okrem toho môže byť vlastník povinný uchovávať údaje o zákazníkoch po dlhšiu dobu , kedykoľvek je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz príslušného orgánu . Po uplynutí lehoty uchovávania sa osobné údaje vymažú . Právo na prístup , právo na vymazanie , právo na opravu a právo na prenosnosť údajov sa preto nemôžu uplatniť po uplynutí lehoty uchovávania .

 

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE.

Vo všeobecnosti poskytujeme informácie, ktoré zhromažďujeme predovšetkým na poskytovanie , udržiavanie, ochranu a zlepšovanie našich súčasných webových stránok a kurzov . Informácie zhromaždené prostredníctvom našej platformy, ako je opísané nižšie a opísané inde v týchto zásadách ako spoločnosť uchovávame.

 • Identifikácia Vás ako používateľa v našom systéme.
 • Registrácia používateľa.
 • Poskytnutý obsah.
 • Procesné platby.

 

Snažíme sa pre Vás:

 • Zlepšiť našu webovú stránku a spôsob, akým prevádzkujeme naše podnikanie.
 • Zabezpečiť zasielanie súvisiacich informácií vrátane potvrdení , faktúr , technických oznámení , aktualizácií , bezpečnostných upozornení a podporných a administratívnych správ.
 • Chrániť , vyšetrovať a odrádzať od podvodných , neoprávnených alebo nezákonných činností.

 

 1. AKO ZÍSKAME SÚHLAS?

Používaním webovej stránky, registráciou na webovej stránke, nákupom a komunikáciou s nami prostredníctvom kontaktných formulárov alebo našich kontaktných údajov, prijatím používania súborov cookies našou webovou stránkou a poskytnutím informácií o zákazníkoch a na komunikáciu s vami súhlasíte s naším zhromažďovaním, ukladaním a používaním vašich informácií za podmienok obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas môžete odvolať zaslaním vašej žiadosti prostredníctvom kontaktných údajov alebo kontaktnej stránky.

 

 1. SOCIÁLNE MÉDIÁ

Na našej webovej stránke nájdete odkazy a funkcie prepojené s rôznymi sociálnymi sieťami, v ktorých môžete zdieľať svoje informácie.

Odporúča sa konzultovať zásady ochrany osobných údajov a ochranu údajov každej sociálnej siete používanej na našich webových stránkach.

Facebook:

Instagram:

 

 1. AKO ZDIEĽAME INFORMÁCIE

Informácie o našich zákazníkoch sú dôležitou súčasťou nášho podnikania a nie sme v podnikaní ich predaja inými. Informácie o zákazníkoch zdieľame len tak, ako je popísané nižšie.

Poskytovatelia služieb tretích strán.  Poskytujeme nástroje a služby tretích strán, ktoré nám pomáhajú poskytovať naše služby optimálnym spôsobom a poskytovať funkcie našej platformy. Uchovávame nasledujúce služby a nástroje tretích strán: Spracovanie platieb (PayPal), Vytvorenie platformy a hosťovanie webovej stránky , odosielanie e-mailov, analýza údajov (Google Analytics), Vytváranie reklám (Facebook, Google), poskytovanie marketingovej pomoci a poskytovanie výsledkov vyhľadávania a odkazov .

Tieto služby a nástroje tretích strán môžu mať prístup k personálnym informáciám potrebným na vykonávanie ich funkcií , ale môžu si všimnúť tieto informácie na iné účely . S informáciami zdieľanými s týmito službami tretích strán sa bude zaobchádzať a podľa toho sa bude uchovávať s ich zásadami ochrany osobných údajov a našimi zásadami ochrany osobných údajov. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov týchto služieb tretích strán.

S vaším súhlasom . Okrem toho , ako je uvedené vyššie , dostanete oznámenie , keď osobne identifikovateľné informácie o vás môžu ísť tretím stranám , a budete mať možnosť rozhodnúť sa nezdieľať informácie .

Anonymné informácie. Spoločnosť vipisi s.r.o.. môže používať anonymné informácie o prehliadaní zhromaždené automaticky našimi servermi predovšetkým na pomoc pri správe a zlepšovaní platformy a webových stránok. Môžeme tiež poskytnúť súhrnné anonymné informácie, aby sme potenciálnym obchodným partnerom a iným nepridruženým subjektom poskytli informácie o webovej stránke. Tieto informácie sú osobne identifikovateľné.

E-mailová adresa . E-mailová adresa, ktorú nám poskytnete na účely prijímania našej e-mailovej komunikácie, nebude nikdy prenajatá alebo predaná tretej strane.

 

 1. OCHRANA VAŠICH INFORMÁCIÍ

Ak sa transakcie spracúvajú na webovej stránke , informácie o transakciách sa prenášajú na webovú stránku a z webovej stránky v šifrovaných formulároch pomocou štandardného SSL (pripojenia , ktoré pomáhajú chrániť informácie pred odpočúvaním ).

Spoločnosť vipisi s.r.o. sa riadi všeobecne uznávanými i normami na ochranu informácií, ktoré nám boli predložené , a to tak počas prenosu , ako aj po ich  prijatí našou spoločnosťou . Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný . Preto , zatiaľ čo vipisi s.r.o. sa snaží použiť komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vás a vašich personálnych informácií, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť .

 

 1. PRÁVA ČLENOV EÚ (V SÚLADE S GDPR)

Ak sa obvykle nachádzate v Európskej únii , máte právo na prístup , opravu , sťahovanie alebo vymazanie vašich informácií , ako aj právo obmedziť a namietať proti určitému spracovaniu vašich informácií . Zatiaľ čo niektoré z týchto práv sa uplatňujú všeobecne , určité práva sa uplatňujú len za určitých obmedzených okolností .

Nižšie popisujeme tieto práva:

 • Prístup a prenosnosť: ak chcete získať prístup a vedieť, aké informácie sú uložené na našich serveroch, môžete nám poslať svoju žiadosť prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • Opraviť, obmedziť, obmedziť, odstrániť : Môžete tiež opraviť, obmedziť, obmedziť alebo odstrániť väčšinu svojich informácií .
 • Predmet : Keď spracovávame vaše informácie na základe našich záujmov týkajúcich sa legitimity, ako je vysvetlené vyššie , alebo vo verejnom záujme , môžete za určitých okolností namietať proti tomuto spracovaniu . V ostatných prípadoch prestaneme spracovávať vaše informácie, pokiaľ nemáme presvedčivé oprávnené dôvody na ich ďalšie spracovanie alebo ak je to potrebné z právnych dôvodov.
 • Odvolací súhlas : Ak ste predtým udelili svoj súhlas , napríklad aby ste nám umožnili spracovať a uložiť informácie , máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich informácií kedykoľvek v tomto okamihu. Svoj súhlas môžete napríklad odvolať aktualizáciou nastavení . V určitých prípadoch môžeme pokračovať v spracovaní vašich informácií aj po odvolaní vášho súhlasu, ak na to máme právny základ alebo ak sa vaše odvolanie súhlasu obmedzilo na určité spracovateľské činnosti.
 • Sťažnosť: Ak chcete podať sťažnosť na naše používanie vašich informácií (a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva), máte právo tak urobiť na miestnom orgáne dohľadu pre ochranu spotrebiteľa. Používatelia môžu uplatniť všetky tieto práva tým, že nás kontaktujú prostredníctvom kontaktných údajov alebo kontaktnej stránky.

 

Okrem toho, ak ste európskym rezidentom, berieme na vedomie, že spracovávame vaše informácie s cieľom splniť zmluvy, ktoré by sme s vami mohli mať, alebo inak sledovať naše legitímne obchodné záujmy uvedené vyššie . Okrem toho vždy upozorňujeme , ak vaše informácie budú prenesené mimo Európy .

 

 1. ONLINE OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

Naše procesy sú v súlade s požiadavkami zákona o ochrane údajov z roku 2018 (nariadenie Spojeného kráľovstva) a GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – európske nariadenie) týkajúce sa ochrany personálnych údajov maloletých . Nezhromažďujeme žiadne informácie od osôb mladších ako 18 rokov. Naše webové stránky a produkty sú určené ľuďom, ktorí majú najmenej 18 rokov alebo viac. Ak sa dozviete, že vaše dieťa nám poskytlo informácie, kontaktujte nás , ak sa dozvieme, že nám dieťa poskytlo informácie, podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií, zrušenie účtu tejto osoby a obmedzenie prístupu k tejto osobe.

 

 1. ÚPRAVA A VYMAZANIE INFORMÁCIÍ

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré vás držíme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám alebo nám čo najskôr napíšte e-mail. Okamžite opravíme všetky informácie, o ktorých sa zistí, že sú nesprávne. Svoje informácie môžete kedykoľvek zmeniť, upraviť, opraviť a vymazať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

 

 1. DODÁVATELIA A INÉ TRETIE STRANY

Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak, tento dokument sa zaoberá iba používaním a zverejňovaním informácií, ktoré od vás zhromažďuje spoločnosť vipisi s.r.o. Ak svoje informácie poskytnete iným osobám, či už iným používateľom alebo dodávateľom , na ich používanie alebo zverejnenie informácií, ktoré im poskytnete , sa môžu vzťahovať odlišné pravidlá . Spoločnosť vipisi s.r.o. berie na vedomie kontrolu zásad ochrany osobných údajov tretích strán a v prípade potreby sa na vás vzťahujú zásady ochrany osobných údajov tých tretích strán, ktoré sú zodpovedné za súkromie alebo bezpečnostné postupy iných webových stránok na internete, dokonca aj tých, ktoré sú prepojené s našou webovou stránkou  alebo z nej.

 

 1. PRESADZOVANIE

Spoločnosť pravidelne prehodnocuje jeho súlad s týmito zásadami . Prosím, neváhajte namieriť akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad alebo zaobchádzania s personálnymi informáciami tým, že nás kontaktujete na gdpr@vipisi.sk

Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti , je to naša firemná kontaktná politika. Budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov , aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti týkajúce sa prenosu personálnych údajov, ktoré nie je možné vyriešiť medzi našou spoločnosťou a jednotlivcom.

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a zaobchádzania s vašimi údajmi a ich bezpečnosti, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky ….) alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných informácií:

Spoločnosť vipisi s.r.o.

Medená 1111/33

Bratislava 811 02

Adresa : xxxxx

E-mail: info@vipisi.sk

Tel: 0947 915566