Zálohová platba za VIPISI

50  1 večer

(50 EUR vám bude odrátaných z konečnej faktúry)

Rezervácia baru na celý večer – 17:00 – 04:00